Člani Upravnega odbora
TPM 2023

Predsednik: Rajko Podgornik
Tajnik: Ivica Podgornik
Kapelnik: Igor Leban
Gospodar: Milan Grahelj/Irma Bratuž
Drugi člani UP: Rok Nagode/Silva Mlakar

Člani upravnega odbora
TPM 2022

Predsednik: Rajko Podgornik
Tajnik: Ivica Podgornik
Kapelnik: Igor Leban
Gospodar: Milan Grahelj/Irma Bratuž
Drugi člani UO: Rok Nagode/Silva Mlakar

Člani Upravnega odbora
TPM 2021

Predsednik: Albin Mrak
Tajnik: Silva Mlakar
Kapelnik: Igor Leban
Gospodar: Milan Grahelj/Irma Bratuž
Drugi člani UO: Rok Nagode/