ČLANI

 1. Igor LEBAN
 2. Silva MLAKAR
 3. Ljubka KRANJC
 4. Magda URŠIČ
 5. Miran LEBAN – raketa
 6. Albin MRAK
 7. Mirko KUŠTRIN
 8. Dorica ŽUBER
 9. Darko LIPUŠČEK
 10. Marija LIPUŠČEK
 11. Ladislav LIPUŠČEK
 12. Veronika DEVETAK
 13. Radovan GOLJA
 14. Bernarda URŠIČ
 15. Valentin/Zdravko LAPANJA
 16. Ana KANALEC
 17. Andrej LAHARNAR
 18. Milan Grahelj
 19. Irma BRATUŽ
 20. Danilo FLANDER
 21. Ada Koren
 22. Branko Humar
 23. Laharnar Edvard
 24. Podgornik Rajko
 25. Podgornik Ivica
 26. Edi PODOREH

PASIVNI ČLANI

 1. Rok Nagode
 2. Bratuž Rajko
 3. Sonja TESTEN
 4. Mrak Hermina
 5. Rozi Lipušček
 6. Franc Hvala

ČASTNI ČLANI

 1. Albin KANALEC
 2. Silvo Rutar