Potekal je občni zbor

V petek 16.12.2022 je potekal redni občni zbor in na njem potrdili sklepčnost članov. Najprej smo prisluhnili poročilom organov društva, nato pa smo izvolili nove predstavnike upravnega odbora ter vseh potrebnih komisij. Pregledali smo plan dela za leto 2023 in se razveselili, da lahko po dveh letih ponovno organiziramo pustovanje v Tolminu ter se udeležimo gostovanja po Sloveniji. Na dnevnem redu smo obravnavali tudi dvig letne članarine zaradi višanja stroškov društva, dvig je bil potrjen. Po uradnem delu je sledilo druženje članov.