Foto galerija
Simboli
E-mail

H53
JBB
Pust v Cerknici
Kraški pust

       >>Novice

19.12.2005
TPM ZA PUST 2006 TUDI NA OPČINAH PRI TRSTU

V soboto, 17.decembra 2005, je na naslov Tminske pustne muzike prišlo od organizatorjev Kraškega pusta potrdilo o udeležbi TPM na njihovem 39. Karnevalu. Kraški pust, ki se tradicionalno odvija na Opčinah pri Trstu, bo v soboto 25.februarja 2006. Novica je Odbor TPM razveselila saj ponuja novo možnost promocije Poslednje tminske legende. Obenem pa tudi zaskrbela, ker bo pot nazaj po Slovenskem Krasu mimo Šmarij, Križa, Tomaja, Dutovelj, Skopa, Koprive, Štanjela in nato mimo Branika, Dornberka, Prvačine in nazaj po soški dolini mimo Perle pomenila pot po poteh nekdanjih tminskih fusbalerjev, ki nikoli niso prišli prav zgodaj domov. Odbor se vse bolj nagiba k sklepu, da bi Pustno nedeljo TPM preživela v post-karanteni.
Več o gostovanju tudi na spletni strani


5.12.2005
OBČNI ZBOR TPM V ZNAMENJU JURIŠA

V soboto, 3.decembra 2005, je bil v »Gostilni pri Kranjcu« Občni zbor Tminske Pustne Muzike, ki se ga je udeležilo 19 članov in 1 gost. Po izvolitvi delovnega predsedstva (Dani Oblak, Srečko Krajnik, Toni Kravanja, Valter Čarman) se je obravnavalo poročila (predsednika, tajnika, finančno poročilo) na katera ni bilo pripomb, razen, da so prepodrobna. Nato se je pristopilo k razrešitvi starega in izvolitvi novega Odbora TPM. Po burni razpravi so bili izglasovani v Odbor TPM za leto 2006 – predsednik Ivan Obleščak, tajnik Dani Oblak, gospodar Srečko Krajnik, kapelnik Davorin Kovačič, člani Toni Kravanja, Alfonz Fischione in Valter Čarman. Pomočnik predsednika je postal Viktor Golob, pomočnik gospodarja pa Aleš Leban. Uradne dolžnosti so še dobili: fotograf Inžin, poštar Điđi in šofer Silvo Kodrou. Plan aktivnosti za leto 2006 je pester, poudarek je bil na gostovanju v Italiji (Opčine pri Trstu), kar je za TPM veliko priznanje obenem pa obveza za dostojno predstavitev. Članarina v letu 2006 znaša 1.000 SIT.
Po večerji (plenta an golaž) se je vzelo mere za novo pustno obleko. Ob 22:00 so muzikanti odšli novim zmagam naproti.


22.11.2005
OBČNI ZBOR TMINSKE PUSTNE MUZIKE
V soboto, 3.decembra 2005, bo v Gostilni pri Kranjcu Občni zbor Tminske Pustne Muzike, s pričetkom ob 18:00 uri. Predviden je naslednji dnevni red:

+ Zbor muzikantov
+ Otvoritev Občnega zbora
+ Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
+ Poročila: predsednika, tajnika, finančno poročilo
+ Razprava na poročila
+ Razrešitev in izvolitev novega Odbora TPM
+ Obravnava in sprejem programa in aktivnosti v letu 2006
+ Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2006
+ Določitev višine članarine
+ Razno
+ Večerja
+ »Jemanje mer« za novo pustno obleko

Občni zbor po prvič potekal v skladu z novim Statutom in bo v znamenju »Pusta 2006.«


3.11.2005
1. SESTANEK TMINSKE PUSTNE MUZIKE

V sredo, 2.11.2005, se je na svojem prvem sestanku za »Pust 2006« sestala Tminska Pustna Muzika. Glede na dejstvo, da je bil mlaj, je bilo tudi dogajanje burno. V ospredju sta bili dve točki: priprave na Pust 2006 (ki bo neprestopnega 28. februarja 2006) in Občni zbor 2005. Predlog uniform je bil soglasno sprejet (zadolženi za izdelavo predsednik Mikar, tajnik Dani in modni kreator Tona); Občni zbor pa bo v soboto, 3.decembra 2005 v Gostilni pri Kranjcu, s pričetkom ob 19:00 uri.


21.10.2005
1. SESTANEK ODBORA TMINSKE PUSTNE MUZIKE
V sredo, 19.10.2005, se je na svojem prvem sestanku za »Pust 2006« sestal Odbor TPM-ja. Sestanka se je udeležilo 5 članov, na dnevnem redu pa so bile tri točke:
1. Ugotavljanje zgodovinskih dejstev
Do prvega sestanka vseh muzikantov podata poročilo predsednik in tajnik.
2. Predlog nove uniforme
Kljub težki finančni situaciji in nepredvidljivim prostočasovnim zmožnostim je bil soglasno sprejet sklep o izdelavi novih kostumov. Letošnji pustni vzklik TPM-ja bo: »Los muchacos cantinos!«
3. Sklic 1.sestanka vseh muzikantov
Prvo srečanje vseh muzikantov bo v sredo, 2.novembra 2005, v »gnezdu« - Bife Grad.


5.10.2005
TOJO LEGENDA PODPISAL
statut TPMPo dolgotrajnih pogajanjih je včeraj podpisal 3-letno pogodbo o sodelovanju s TPM tminska pustna legenda Tojo. Pogajanja so bila zelo naporna saj je Tojo postavil težko uresničljiv pogoj, da se »dabi nazaj u gnezda use muzikante – Kašarja, Mučačota, Žwana…« Po zagotovilih članov Odbora se bo k temu tudi pristopilo in Tojo se je v stilu pogajanj med EU, Turčijo in Hrvaško pustil »omehčati« brez in s kozarcem vina v roki. Pogodba je slikovno priložena, dragoceni original pa se hrani v arhivu TPM.
S tem so se pričele aktivnosti TPM na projektu »Pust 2006.« Lani so se aktivnosti pričele šele konec novembra.


1.7.2005
TPM TUDI URADNO DRUŠTVO
statut TPMDolgoletna želja tolminskih pustarjev po ustanovitvi društva se je končno uresničila. To je uspelo Tminski Pustni Muziki, ki je z Odločbo Upravne enote Tolmin št.215-27/2005 z dne 10.6.2005, vpisano v register društev pod zaporedno številko 263. Matična številka društva je 2052598.


23.6.2005
OGLED FOTO ALBUMOV TPM-ja
Od februarja do danes si je pet foto albumov Tminske pustne muzike ogledalo 1.150 obiskovalcev, samo v zadnjem tednu 175, kar je posledica fotografij iz letošnjega piknika. Najbolj obiskan foto album je iz letošnje pustne prireditve v Tolminu z 328 obiskovalci.


13.6.2005
PIKNIK 2005

V soboto (11.6.2005) se je na ranču Vinka Balantouga odvijal 2.piknik Tminske pustne muzike, ki so se ga udeležili skoraj vsi muzikanti, poleg tega pa še oba varnostnika. Dogajanje je bilo zelo pestro o čemer priča tudi več kot 70 posnetih fotografij, ki bodo v kratkem objavljene tudi na spletu. Kulinarična ponudba je bila specialno mednarodna – tminska skuta in krompir in vietnamski prasc – pijača klasična – vino in pir. Pipa miru, fračarjada …bilo je vse, razen instrumentov, ki so počakali na drugo priložnost.


3.6.2005
SESTANEK ODBORA TPM
V torek (31.5.2005) se je na Volarjih, na domačiji Viktorja Goloba, sestal skoraj celoten Odbor Tminske Pustne Muzike (Ivan Obleščak, Tona Kravanja, Alfonz Fischione, Dani Oblak, Silvo Rutar, Viktor Golob).

Na dnevnem redu so bile tri teme: poletni nastopi, informacija o postopku ustanovitve društva, piknik 2005.

Sprejele so se naslednje odločitve:
+ usmeritev TPM glede poletnih nastopov je »kolikor denarja toliko muzike« in ne obratno;
+ odločba Upravne enote o registraciji TPM po Zakonu o društvih bo izdana verjetno še ta teden; temeljni akt društva - Statut - je sodoben in perspektiven;
+ Piknik 2005 bo v soboto, 11.junija, na Balantoumu ranču; jedel se bo »vietnamski prasc« že za kosilo.

Ob Golobovi domači salami, siru in kruhu ter Kodroui zasiki je padla še marsikatera »tolminska«.

ZADNJA NOVICA

Na podlagi osebnega izjasnjevanja se je od 28. članov TPM za piknik odločilo 26.članov.


26.4.2005
Po uspešnih pustnih nastopih vabila TPM-ju kar dežujejo. Trenutno sta aktualni povabili, za nastop v maju, iz Vogrskega in Kopra. V kratkem se bo najprej sestal Odbor TPM-ja nato pa po potrebi še vsi člani.5.4.2005
PRVA ZNANA FOTOGRAFIJA TPM-ja
V fotogaleriji Zgodovina si lahko ogledate verjetno najstarejšo fotografija TPM-ja, ki naj bi bila posneta 28.februarja 1955 pred glasbeno šolo v Tolminu.21.3.2005
OBISK PUSTNEGA DRUŠTVA CERNICA
V soboto (19.3.2005) so se predstavniki Tminske pustne muzike (Ivan OBLEŠČAK, Tona KRAVANJA, Dani OBLAK) udeležili Občnega zbora Pustnega društva Cerknica. V izjemno prijetnem in ljubeznivem ozračju so se predstavniki TPM znašli tako v uradnem (izmenjana darila in zahvalni govori), družabnem (ples) delu kot za šankom. Hvale na račun obeh društev so deževale z obeh strani obenem pa so bila sklenjena mnoga prijateljstva, po zagotovilu obeh društev – dolgotrajna.


19.3.2005
REGISTRACIJA DRUŠTVA
statut TPMVčeraj (petek, 18.3.) so trije predstavniki Odbora Tminske pustne muzike (Ivan OBLEŠČAK, Viktor GOLOB, Dani OBLAK) na Upravni enoti Tolmin vložili zahtevek za registracijo društva po Zakonu o društvih. S tem je v glavnem končan postopek ustanovitve društva Tminska pustna muzika. Tako bo Poslednja tminska legenda po 50-letih končno dobila svoj pravni status.


17.3.2005
ODBOR TPM V CERKNICO

Pustno društvo Cerknica, ki letos praznuje 30 let svojega obstoja, je povabilo Odbor TPM na redni letni občni zbor. Ožji Odbor TPM se bo povabilu odzval in tako bo delegacija v soboto, 19.3., ponovno obiskala pustne prijatelje iz Cerknice. Občnemu zboru bo sledil družabni program na katerem naj bi predstavili delovanje pustnih društev. TPM bo zaradi 50-letne zgodovine zagotovo imela kaj povedati.


3.3.2005
USTANOVITEV DRUŠTVA
Na včerajšnjem ustanovnem občnem zboru v Bifeju Grad so člani TPM sprejeli zgodovinski sklep, da se ustanovi Društvo Tminska pustna muzika. Sprejet je bil Statut in izvoljen Odbor. Po občnem zboru je sledil ogled videokasete in fotografij iz letošnjih pustnih aktivnosti. Druženje se je nadaljevalo ob konzumiranju domačih dobrot – Majnkčevega volčanskega sira in Kodrove zaseke in salame, zalite z doma pridelano čebulo in kisom. Kljub temu, da so člani TPM dobri jedci, so dobrote zaradi obilne količine še ostale.


24.2.2005
ZGODOVINSKA ODLOČITEV
Vsled nastali situaciji, neizbrisljivi bogati zgodovini in sodobnim statut TPMorganizacijskim trendom je Iniciativni Odbor Tminske Pustne Muzike sprejel odločitev, da se TPM organizira po Zakonu o društvih. USTANOVNI OBČNI ZBOR bo v sredo, 2.marca 2005, v Bifeju Grad, s pričetkom ob 19:00 uri.
Statut je že napisan in pomeni sodobni pristop k organiziranju interesnih skupin. Razvoj TPM se tako z nezmanjšano hitrostjo nadaljuje.


22.2.2005
NAPOVED URESNIČENA

Tminska Pustna Muzika je že decembra napovedala, da letos se ena legendaza Pusta snega ne bo pregnala ampak da ga bo pripeljala. Napoved se je več kot uresničila zato se je ožji Odbor TPM že sestal in sklepal o nadaljnjih pustnih aktivnostih. Zaenkrat je odločeno, da zaradi nastalih razmer JAVNA PREDSTAVITEV ne bo v petek, ampak v sredo, 2.marca 2005, v Bifeju Grad, prav tako s pričetkom ob 19:00 uri. Po predstavitvi bodo navzoči člani sklepali o nadaljnjem poteku po-Pustnih aktivnosti.
Do takrat bodo vsak dan v Foto galeriji na ogled nove fotografije.


17.02.2005
JAVNA PREDSTAVITEV
Odbor Tminske Pustne Muzike bo pripravil v petek, muzanje25.februarja 2005 JAVNO PREDSTAVITEV fotografij in video posnetkov aktivnosti TPM v letošnjem Pustnem času. Predstavitev bo v Bifeju Grad s pričetkom ob 19:00 uri.
Predstavljeno bo več kot 200 fotografij in enourna videokaseta. Vabljeni vsi člani TPM, simpatizerji in ljubitelji Pusta.


14.2.2005
DOKUMENTIRANO

Kljub temu, da TPM letos ni imela uradnega fotografa, pa se je musketir vinko nabralo v arhivu TPM preko 150 posnetkov po zaslugi ljubiteljev TPM. Ob tej priložnosti se TPM iskreno zahvaljuje g.Zvonku GERŽELJU, g.Stojanu KENDI in Foto ČERVU za prijazno odstopitev fotografij. Obenem gre zahvala članu Viktorju GOLOBU, ki je po svojih najboljših močeh uspel ob muziciranju tudi narediti nekaj fotografij.
Za video prispevek iz Cerknice in Pustnega torka v Tolminu iskrena hvala g.Marjanu ČERNIGOJU.
Vse fotografije in video kaseta bodo pokazane na javni predstavitvi.
Za pokušino nekaj v foto albumu.


10.2.2005
PUST POKOPAN

Zalega hudičeva, razvratnež, pankrt, pocestnež in še kaj je ugotavljanje smrtikončno učakal svoj konec. Na Pepelnično sredo ga je TPM ob spremljavi najbolj zagrizenih častilcev in izganjalcev Pusta zažgala. Drugače bi lahko seme neumnosti kot virus razpin je zgorelasel po Tolminu in norčijam ne bi bilo videti konca. Tako pa bo vsaj eno leto mir. Na srečo ali na žalost. Kakor za koga.
TPM je po pogrebnem obredu sedla v Bifeju Grad k Zadnji večerji z »aprana župca.« V miru in spokojnosti so zaključili uradni del aktivnosti »Pust 2005.«


9.2.2005
USPELO

Kljub 11. destinacijam je Tminski Pustni Muziki na pustni torek le tminska publikauspelo priti »da tazadne betule«. Ne vsem članom, a vendar glavnini.
Sicer pa je sončno vreme zvabilo na tolminske ulice izjemno veliko število ljudi, ki so kljub skromnejšemu pustnemu sprevodu kot v preteklih letih uživali ob pustnih norčijah nastopajočih. Tminska pustna muzika jim je v posebnem delu programa namenila svetovno znano skladbo »Na Golici« nato pa so člani, stoječ okoli Fontane, še nazdravili s šampanjcem in letošnjim geslom »Wsi za adnga, adn za wse!«
Tokrat so se TPM pridružili še trije mali mušketirčki, ki že napovedujejo nadaljevanje tradicije, šeg in običajev TPM.
Danes čaka TPM še pokop Pusta in Zadnja večerja.7.2.2005
PUST ŽE NA PARAH
Danes zjutraj točno ob 09:00 uri se je v skladišču TPM-ja pod vodstvom Bezlina pričel pripravljati Pust za pokop. Pogrebne zadevščine so skrbno naštudirali in naredili poleg prej omenjenega vodje še Cene, Zastava, Zvone in Điđi. Glede na videno bo imel Pust spodoben in njemu primeren pogreb.


6.2.2005
LEGENDA NA POHODU
Tminska Pustna muzika je danes nastopila v Cerknici na cerknica je obnemelaPustnem karnevalu z naslovom »Butale brez meja«, ki se ga je po splošni oceni udeležilo okoli 12.000 obiskovalcev. TPM-ju je bila dodeljena št.40 (od 43.) v elitnem delu karnevala za ptujskimi Kurenti ursula iz cerknicein pred novo veliko maskoto Lizo (hčerko znamenite Uršule) okoli katere so plesale njene nezakonske čarovnice. Kljub mrzlemu vremenu in Pustnemu trušču je TPM obiskovalcem, med katerimi jih je bilo kar nekaj iz Tolminske, odigrala del svojega bogatega repertoarja in tako pričarala iz plehnatih instrumentov unikatne melodije.
Po zaključku karnevala je TPM predala Pustnemu društvu Cerknica ob njeni 30-obletnici ustanovitve spominski darili, vrli organizatorji pa so poklonili TPM-ju originalno cerkniško čarovnico, ki je na ogled v oglasni deski TPM-ja.
Podrobnejši potek Pustnega dogajanja v Cerknici si bo moč ogledati na javni projekciji po koncu Pustnih aktivnosti.03.02.2005

4.VAJE MINILE V ZNAMENJU RAZDELITVE NOVIH KOSTUMOV
Včerajšnje 4. in hkrati zadnje vaje TPM so minile v znamenju razdelitve novih kostumov, ki bodo prvič predstavljeni na Pustno nedeljo v Cerknici, Tolmincem pa na Pustni torek.
Razdelitev je trajala več kot dve uri saj se jo je udeležilo kar 28 članov. Pred razdelitvijo je bil podan urnik in navodila nadaljnjega programa TPM, ki bo od nedelje naprej trajal neprekinjeno 4 dni, zato se je TPM odpovedala sobotnemu gostovanju.
Po vajah so sledili pogovori v dokaj treznem in za člane TPM nenavadnem vzdušju saj so policaji imeli »pivsko« kontrolo.01.02.2005

TPM V CERKNICI

Po uspešnem nastopu v Kanalu, ki ga je včeraj predvajala tudi TV Primorka, se je Odbor TPM odločil, da sprejme povabilo organizatorjev Cerkniškega Pusta, ki velja za enega najmogočnejših in najbolj obiskanih Pustnih karnevalov v Sloveniji. Kljub temu, da je bilo ponudb za gostovanje več, pa so se cerkniški organizatorji tako izkazali, da večjih dilem okoli izbire nastopa na Pustno nedeljo ni bilo. TPM bo v Cerknici nastopila že v novih kostumih, organizator pa ji je dodelil posebno mesto v sprevodu – hodili naj bi pred novo 4-m veliko maskoto - coprnico, ki jo je prizadevno Pustno društvo Cerknica izdelalo v počastitev svoje 30-letnice. Tradicionalni karneval po ulicah Cerknice naj bi se pričel v nedeljo, 6.2., točno okoli 12:32 h.

Več na spletni strani: http://www.cerknica.net/pust/program.html.30.01.2005

PUSTNI POHOD TPM SE JE PRIČEL
Letošnji Pust se je za TPM že začel. Današnji nastop v Kanalu z rekordno udeležbo članov (26.) je bil uvod v pestre pustne aktivnosti, ki še čakajo TPM.
Lepo vreme, zgledna organizacija Etnološkega društva Liški pustje in pestre skupine s številno udeležbo (400) so pričarale pravo Pustno vzdušje, ki je bil za TPM še poseben motiv in izziv.

Kljub temu, da so na karnevalu nastopili najlegendarnejši Koranti iz Markovcev, čarovnice iz Cerknice, zvonari iz Hrvaške idr. pa je čast voditi sprevod pripadla prav TPM. V znak zglednega sodelovanja je TPM prejela diplomo, ki je že našla mesto v oglasni deski TPM v Bifeju Grad.

Po karnevalu je sledilo veselo pomenkovanje in sklepanje novih prijateljstev ob dobri hrani in pijači.

Da pa Poslednja Tminska Legenda le ne bi prišla prehitro domov je poskrbel Štef iz Zatolmina, ki je v poznih popoldanskih urah z veseljem pogostil TPM. Pred pospravilom instrumentov je sledilo še zaključno muziciranje v »bazi« TPM v Bifeju Grad tudi z novo pesmijo »Slovenija, od kod lepote tvoje«.

Slikovitejše o prvem pustnem dnevu v naslednjih dneh v foto reportaži.29.01.2005

NOVI KOSTUMI KONČANI
Danes ob 17:36 h so bili končani novi kostumi Tminske pustne muzike. Kljub kolekciji 8. kostumov, ki so v lasti TPM, se je Uprava TPM letos odločila za izdelavo novih, najpopolnejših in najdražjih doslej. Kostumi obsegajo kar 20 kosov in detajlov. Članom bodo razdeljeni na 4.vajah, ki bodo v sredo, 2.februarja.

Kostumi so delo glavnega kreatorja TPM Tona, ob vsestranski pomoči članov Uprave TPM. Tolmincem bodo po običaju prvič predstavljeni na Pustni torek, ko se pripravlja v skladu z letošnjim geslom TPM »Wsi za adnga, adn za wse« tudi programsko presenečenje.29.10.2004

POROČILO 1. SESTANKA ODBORA TMINSKE PUSTNE MUZIKE
Prvega sestanka Odbora TPM se je udeležilo 5 članov, 2 sta bila opravičeno odsotna. Občasno so sestanku prisostvovali še nekateri drugi člani TPM.

Sestanek je minil v izjemno ustvarjalnem vzdušju in je obsegal 6 točk dnevnega reda.

1.UVOD

Predsednik TPM je pozdravil navzoče, prebral zahvalo dir. Alpkomerca, pokazal 13 slik nastopa TPM na otvoritvi Supermarketa Na logu, člani pa so soglasno sprejeli udarno geslo za začetek pustnih aktivnosti: «Midruj sma žie začel« !

2. OBČNI ZBOR TPM, PREDLOG NOVEGA ODBORA IN ČLANARINA

Občni zbor bo v petek, 3.decembra, v Restavraciji Odisej s pričetkom ob 19:00 uri.
Predlaga se enak Odbor kot je bil za Pustno leto 2004, doda se še funkcijo pomočnika predsednika za praznovanje 50. obletnice TPM za katero se predlaga Viktorja Goloba.

Predlaga se članarina v višini 1.000 SIT.

3. OBLEKE

Nove obleke nosijo delavni naslov-geslo: »Wsi za adnga-adn za wse« !
Približna ocena stroškov novih oblek je 300.000 SIT.
Razdeljene so bile zadolžitve za izdelavo novih oblek obenem je bil sprejet sklep, da se izdela tudi nova zastava.

4. PROGRAM

Zaenkrat je bil evidentiran naslednji program (Pust je v letu 2005 rekordno zgodaj !!!):
Četrtek, 3.2.: slavnostna akademija.
Petek, 4.2.: otvoritev razstave – 50 let TPM.
Sobota, 5.2.: udeležba na Mineštri ali gostovanje.
Nedelja, 6.2.: gostovanje.
Ponedeljek, 7.2.: priprava Pusta na pokop.
Torek, 8.2.: Pust u T'minu.
Sreda, 9.2.: pogrebne aktivnosti.

5. FINANCE

Formira se ožja skupina Odbora TPM za uskladitev financ s Pustnim Odborom.
Sponzorjem in donatorjem TPM se pošlje prošnje za nadaljnje sode
SproscenSestaneklovanje.

6. RAZNO

Naredi se evidenca perspektivnih novih članov.
Ureditev skladišča bo potekala do N
ovega leta.
Predstavljena so bila nekatera presenečenja, ki se pripravljajo
za Pust 2005.

Sestanek je bil v sproščenem vzdušju s polno luno na nebu zaključen z zaprtjem domicilne betule TPM.


27.10.2004
1. SESTANEK ODBORA TPM

V četrtek, 28.oktobra 2004, bo v Bifeju Grad ob 19:00 h 1.sestanek Odbora Tminske Pustne Muzike za Pustno leto 2005. S tem se uradno pričnejo priprave na Pust 2005.

Na sestanku bodo odborniki sklepali o 1.sestanku vseh muzikantov TPM, programu Pusta 2005, novih oblekah in finančni konstrukciji.

Glede na to, da je ta dan polna luna, bo sestanek prav gotovo postregel z zanimivimi idejami glede organizacije pustnih aktivnosti TPM, ki v letu 2005 praznuje 50 let svojega obstoja.


     >>Novice

--] TPM © Copyright 2003 graphics, design Lara-K . Webmaster [--