Foto galerija
Simboli
E-mail

H53
JBB
Pust v Cerknici
Kraški pust

       >>Novice

29.10.2004
POROČILO 1. SESTANKA ODBORA TMINSKE PUSTNE MUZIKE
Prvega sestanka Odbora TPM se je udeležilo 5 članov, 2 sta bila opravičeno odsotna. Občasno so sestanku prisostvovali še nekateri drugi člani TPM.

Sestanek je minil v izjemno ustvarjalnem vzdušju in je obsegal 6 točk dnevnega reda.

1.UVOD

Predsednik TPM je pozdravil navzoče, prebral zahvalo dir. Alpkomerca, pokazal 13 slik nastopa TPM na otvoritvi Supermarketa Na logu, člani pa so soglasno sprejeli udarno geslo za začetek pustnih aktivnosti: «Midruj sma žie začel« !

2. OBČNI ZBOR TPM, PREDLOG NOVEGA ODBORA IN ČLANARINA

Občni zbor bo v petek, 3.decembra, v Restavraciji Odisej s pričetkom ob 19:00 uri.
Predlaga se enak Odbor kot je bil za Pustno leto 2004, doda se še funkcijo pomočnika predsednika za praznovanje 50. obletnice TPM za katero se predlaga Viktorja Goloba.

Predlaga se članarina v višini 1.000 SIT.

3. OBLEKE

Nove obleke nosijo delavni naslov-geslo: »Wsi za adnga-adn za wse« !
Približna ocena stroškov novih oblek je 300.000 SIT.
Razdeljene so bile zadolžitve za izdelavo novih oblek obenem je bil sprejet sklep, da se izdela tudi nova zastava.

4. PROGRAM

Zaenkrat je bil evidentiran naslednji program (Pust je v letu 2005 rekordno zgodaj !!!):
Četrtek, 3.2.: slavnostna akademija.
Petek, 4.2.: otvoritev razstave – 50 let TPM.
Sobota, 5.2.: udeležba na Mineštri ali gostovanje.
Nedelja, 6.2.: gostovanje.
Ponedeljek, 7.2.: priprava Pusta na pokop.
Torek, 8.2.: Pust u T'minu.
Sreda, 9.2.: pogrebne aktivnosti.

5. FINANCE

Formira se ožja skupina Odbora TPM za uskladitev financ s Pustnim Odborom.
Sponzorjem in donatorjem TPM se pošlje prošnje za nadaljnje sode
SproscenSestaneklovanje.

6. RAZNO

Naredi se evidenca perspektivnih novih članov.
Ureditev skladišča bo potekala do N
ovega leta.
Predstavljena so bila nekatera presenečenja, ki se pripravljajo
za Pust 2005.

Sestanek je bil v sproščenem vzdušju s polno luno na nebu zaključen z zaprtjem domicilne betule TPM.


27.10.2004
1. SESTANEK ODBORA TPM

V četrtek, 28.oktobra 2004, bo v Bifeju Grad ob 19:00 h 1.sestanek Odbora Tminske Pustne Muzike za Pustno leto 2005. S tem se uradno pričnejo priprave na Pust 2005.

Na sestanku bodo odborniki sklepali o 1.sestanku vseh muzikantov TPM, programu Pusta 2005, novih oblekah in finančni konstrukciji.

Glede na to, da je ta dan polna luna, bo sestanek prav gotovo postregel z zanimivimi idejami glede organizacije pustnih aktivnosti TPM, ki v letu 2005 praznuje 50 let svojega obstoja.


     >>Novice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--] TPM © Copyright 2003 graphics, design Lara-K . Webmaster [--